CERTYFIKATY

Wysoka jakość produktów firmy Kreon, jest potwierdzona licznymi certyfikatami. Badania uszczelnień firmy Kreon zostały przeprowadzone w głównym instytucie górnictwa (GIG). spełniając wymagania GIG uzyskały certyfikat zgodności instytutu techniki górniczej KOMAG.

Certyfikat Zgodności Nr KOMAG/14/ST/0242 29 sierpnia 2014 r.

Typoszereg uszczelnień warstwowych tłokowych

Typoszereg uszczelnień dławicowych

DHn; JHn

Załącznik do Certyfikatu Zgodności Nr KOMAG/14/ST/0242

Sprawozdanie z badań nr BL-2/14-79. Badania uszczelnień dwuteleskopowego stojaka hydraulicznego fi 300/230x2165. Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG.


Certyfikat Zgodności Nr KOMAG/14/ST/0242 30 października 2015 r.

Typoszereg uszczelnień warstwowych tłokowych

Typoszereg uszczelnień tłokowych

Typoszereg uszczelnień dławicowych

DHn,

DH, DHZ

JHn, JH

Załącznik do Certyfikatu Zgodności Nr KOMAG/14/ST/0242

Badania hydraulicznych elementów wykonawczych sekcji obudów zmechanizowanych wg wymagań normy PN-EN 1804-2+A1:2012, wykonane przez Laboratorium Badań Urządzeń Mechanicznych GIG.

Sprawozdanie z badań nr BL-2/15-71 - podpora stropnicy fi 160/100x430 (cisnienie robocze NT48/PT48 MPa).

Sprawozdanie z badań nr BL-2/15-72. Badania skuteczności uszczelnień tłoka i tłoczyska firmy KREON poddanych oddziaływaniu emulsji o podwyższonej temperaturze.


Sprawozdanie z badań nr BL-2/14-79 22 lipca 2014 r.

Badania techniczne uszczelnień dwuteleskopowego stojaka hydraulicznego fi 300/230x2165

Certyfikat Zgodności Nr KOMAG/14/ST/0242 29 kwietnia 2015 r.

Typoszereg uszczelnień warstwowych tłokowych

Typoszereg uszczelnień dławicowych

DHn; JHn


Załącznik

do certyfikatu zgodności Nr KOMAG/14/ST/0242

Załącznik do Certyfikatu Zgodności Nr KOMAG/14/ST/0242

Badania hydraulicznych elementów wykonawczych sekcji obudów zmechanizowanych wg wymagań normy PN-EN 1804-2+A1:2012, wykonane przez Laboratorium Badań Urządzeń Mechanicznych GIG.


Załącznik do Certyfikatu Zgodności Nr KOMAG/14/ST/0242

Sprawozdanie z badań nr BL-2/14-79. Badania uszczelnień dwuteleskopowego stojaka hydraulicznego fi 300/230x2165. Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG.

Certyfikat zgodności Nr KOMAG/14/ST/0242

Typoszereg uszczelnień warstwowych tłokowych

Typoszereg uszczelnień dławicowych


Sprawozdanie z badań nr BL-2/15-72

Badania skuteczności uszczelnień tłoka i tłoczyska firmy KREON poddanych oddziaływaniu emulsji o podwyższonej temperaturze